Καμπάνια Αντίστασης & Αγώνα Μόνιμων-Αναπληρωτών-Αδιόριστων

Συμμετέχουμε-στηρίζουμε-ενισχύουμε τον αγώνα των αναπληρωτών συναδέλφων μας και την καμπάνια δράσεων ενάντια στην ελαστική απασχόληση, την αδιοριστία και τη μόνιμη εργασιακή περιπλάνηση από σχολείο σε σχολείο και από περιοχή σε περιοχή.