Καμιά μετακίνηση μαθητή Παράσταση διαμαρτυρίας στο Δημαρχείο Αγ. Παρασκευής Πέμπτη 21 Ιουνίου, 4 μ.μ.

69.-ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ-ΔΙΑΜΑΡΤ.-ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ-