Κήρυξη απεργίας – αποχής για το νόμο επιλογής διευθυντών και την αξιολόγηση.

Κήρυξη-απεργίας-αποχής-για-το-νόμο-επιλογής-διευθυντών-και-την-αξιολόγηση