Κάτω τα χέρια από την απεργία.

Αγ.-88-Κάτω-τα-χέρια-από-την-απεργία