Δίχρονη δημόσια δωρεάν υποχρεωτική προσχολική αγωγή και εκπαίδευση – Συμμετέχουμε δυναμικά στην κινητοποίηση της Δ.Ο.Ε. την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2017 1:30 μ.μ. στο Υπουργείο Παιδείας

Κάλεσμα-για-κινητοποίηση-24-11-2017