ΙΣΤΟΡΙΑ – Ιστορική γραμμή

…από την γέννηση του Χριστού έως το έτος 1100 μ.Χ.

Πατήστε στο link από κάτω, για να κατεβάσετε το αρχείο:

Ιστορική γραμμή, 0-1100 μ.Χ.