« ΘΕΣΣΑΛΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ » του Μαρκόπουλου από τη θεατρική ομάδα του ΠΑΜΕ