Η συγκρότηση του ΔΣ Περικλής και οι πραγματικοί λόγοι καθυστέρησης

Δ.Α.Κ.Ε.-Π.Ε.-Η-συγκρότηση-του-Διοικητικού-Συμβουλίου-του-Συλλόγου-μας-και-οι-πραγματικοί-λόγοι-που-την-καθυστέρησαν