Η ΡΩΓΜΗ σας καλεί στην κινητοποίηση στο Υπουργείο Παιδείας την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου, 1.30 μ.μ.

Κινητοποίηση την Παρασκευή 24/11, στο ΥΠΕΘ, 13.30 μμ, Υπερασπίζουμε το Δημόσιο Νηπιαγωγείο – Απαιτούμε την άμεση θεσμοθέτηση της Δίχρονης Υποχρεωτικής Προσχολικής Αγωγής κι Εκπαίδευσης