Η ΔΑΚΕ /ΠΕ ΠΡΩΤΗ ΔΥΝΑΜΗ στις εκλογές Αντιπροσώπων του Συλλόγου Περικλή [5-6-2019]