Η απουσία σχολικού νοσηλευτή θέτει σε άμεσο κίνδυνο την υγεία και τη ζωή του μικρού μαθητή. – Δεν παίζουμε με τις ζωές των μαθητών μας.

Αγ.-82-Η-απουσία-σχολικού-νοσηλευτή-θέτει-σε-άμεσο-κίνδυνο-την-υγεία-και-τη-ζωή-του-μικρού-μαθητή-Δεν-παίζουμε-με-τις-ζωές-των-μαθητών-μας

ΨΗΦΙΣΜΑ Ένωσης και Σύλλογων Γονέων της Αγ. Παρασκευής.