Η Ένωση Συλλόγων Γονέων Σχολείων Αγίας Παρασκευής εκφράζει αλληλεγγύη στην εκπαιδευτικό Ελισάβετ Παπαδοπούλου.

ενωση
Το ΔΣ της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Σχολείων Αγίας Παρασκευής προσυπογράφει το κοινό ψήφισμα αλληλεγγύης για την εκπαιδευτικό Ελισάβετ Παπαδοπούλου. 
 
 
                       Η Πρόεδρος 
 
             Αύρα Μπασακίδου-Καράμπελα