Εφημερίες εκπαιδευτικών και όσα προβλέπονται στο ΠΔ 79. ΑΜΕΣΗ ανάκληση της διευκρινιστικής εγκυκλίου.

Αγ.-104-Για-τις-εφημερίες-των-εκπαιδευτικών-και-όσα-προβλέπονται-στο-ΠΔ-79