Εργατική Πρωτομαγιά, Συγκέντρωση Δευτέρα 1η Μαϊου, 11.00 Μουσείο

 

Εργατική Πρωτομαγιά, Συγκέντρωση Δευτέρα 1η Μαϊου, 11.00 Μουσείο με τα Πρωτοβάθμια Σωματεία