ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟ Θ.ΧΑΡΙΤΙΔΗ.

Αγ.-108-ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ-ΕΚΚΛΗΣΗ-ΓΙΑ-ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑ-ΓΙΑ-ΤΟΝ-ΣΥΝΑΔΕΛΦΟ-Θ.ΧΑΡΙΤΙΔΗ