Εξασφάλιση του αναγκαίου προσωπικού για την εύρυθμη λειτουργία του 2ου-3ου Νηπιαγωγείου & 2ου-3ου Δημοτικού Χολαργού

Εξασφάλιση του αναγκαίου προσωπικού για την εύρυθμη λειτουργία του 2ου-3ου Νηπιαγωγείου & 2ου-3ου Δημοτικού Χολαργού