ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ για την ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της ΤΡΙΜΕΡΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ στον ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ την Παρασκευή 19-06-2020.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΤΡΙΜΕΡΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ