Ενημέρωση του Εκπροσώπου του Συλλόγου Περικλή στη ΔΕΠ Παπάγου – Χολαργού

Συναδέλφισσες,  συνάδελφοι,

Πραγματοποιήθηκε  στις 13 Δεκεμβρίου συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (ΔΕΠ) Παπάγου – Χολαργού με θέμα τα γεωγραφικά όρια των σχολικών μονάδων για της εγγραφές των νέων μαθητών .

Στη συνεδρίαση  ο εκπρόσωπος του Συλλόγου  «Ο Περικλής» Νίκος Παπασπύρου καταψήφισε την εισήγηση της Προέδρου της ΔΕΠ.

Επισυνάπτεται επιστολή – ανακοίνωση που συνυπογράφουν τρία μέλη της ΔΕΠ,  μεταξύ των οποίων και ο εκπρόσωπος του Συλλόγου μας, όπου γίνονται κατανοητοί οι λόγοι  της καταψήφισης της εισήγησης και των μεθοδεύσεων που ακολουθήθηκαν στη συγκεκριμένη συνεδρίαση από την Πρόεδρο της ΔΕΠ.