ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ: ΙΕΡΙΣΣΟΣ, “ΕΠΕΝΔΥΣΗ” ΣΤΑ ΒΑΡΕΑ ΜΕΤΑΛΛΑ, ΣΤΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ (video)