Εκδήλωση της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης για τη συμβολή της Γυναίκας στην Εθνική Αντίσταση