Η Εισηγητική Έκθεση του προϋπολογισμού του 2013 στη σελίδα 48 περιγράφει την επί της ουσίας κατάργηση των δωρεάν σχολικών βιβλίων

gviewfile=http://www.syllogosperiklis.gr/wp-content/uploads/2013/02/Εισηγητική+Έκθεση+20132.pdf