Εγγραφο του Υπουργείου Παιδείας παραβιάζει το διδακτικό ωράριο των Εκπαιδευτικών

 

 

 

 

 

 

Έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας παραβιάζει το διδακτικό ωράριο των Εκπαιδευτικών..

 

Έγγραφο του υπουργείου Παιδείας αναφέρει ότι ο εκπαιδευτικός μπορεί να αναπληρώσει εκπαιδευτικό που απουσιάζει έκτακτα πέραν του διδακτικού του ωραρίου.
 
Το πρόβλημα έγκειται στο γεγονός ότι παρουσιάζεται η αναπλήρωση του εκπαιδευτικού που απουσιάζει, ως ανάθεση υπηρεσίας, με αποτέλεσμα να παραβιάζεται το θεσμοθετημένο ωράριο εργασίας των εκπαιδευτικών.
Στην ουσία μια τέτοια ενέργεια αποτελεί αύξηση ωραρίου του εκπαιδευτικού ενώ είναι γνωστό ότι υπερωριακή απασχόληση δε μπορεί να οριστεί από το Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας αλλά μόνο με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και του Περιφερειακού Συμβουλίου.

 

ιστολόγιο ΑΝΕΜΟΥ  – κλικ 

email επικοινωνίας: ekpaideytikosanemos@gmail.com