Είσοδος των εκπαιδευτικών στα πρατήρια του στρατού

Για την απόκτηση κάρτας ΔΟΕ επικοινωνήστε με το e-mail: [email protected]

Είσοδος-των-εκπαιδευτικών-στα-πρατήρια-του-στρατού