Είσοδος των εκπαιδευτικών στα πρατήρια του στρατού

Για την απόκτηση κάρτας ΔΟΕ επικοινωνήστε με το e-mail: info@syllogosperiklis.gr

Είσοδος-των-εκπαιδευτικών-στα-πρατήρια-του-στρατού