Κάλεσμα Δ.Σ. ΔΟΕ για κήρυξη στάσης εργασίας για τους εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν στη διαδικασία αλλά δεν πιστώνονται την ώρα σίτισης

ΔΟΕ-ΣΙΤΙΣΗ