ΔΟΕ: Προσωρινή ημερήσια διάταξη 87ης Γενικής Συνέλευσης.

Προσωρινή-ημερήσια-διάταξη-87ης-Γενικής-Συνέλευσης