ΔΟΕ: Παρασκευή11-5-2018, Ημέρα Κινητοποίησης στο Δημόσιο για «Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους – Κατάργηση των ελαστικών μορφών εργασίας»

Κινητοποίηση-11-5-2018-