ΔΟΕ: Λειτουργία τριμελών επιτροπών Π.Δ.79 ως μηχανισμού περικοπών στην εκπαίδευση.

Λειτουργία-τριμελών-επιτροπών-Π_Δ_79