ΔΟΕ: Θεσμική εκτροπή οι εγκύκλιοι του Υ.ΠΑΙ.Θ. για την επιλογή σημαιοφόρων.

Ανακοίνωση-για-την-εγκύκλιο-επιλογής-σημαιοφόρων

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ-ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΙ