ΔΟΕ: Απόφαση 87ης Γ.Σ. για αιρετούς Π.Υ.Σ.Π.Ε. Καρδίτσας.

απόφαση-87ης-Γ.Σ.-για-αιρετούς-ΠΥΣΠΕ-καρδίτσας1295