ΔΟΕ: Ανακοίνωση μετά από τη συνάντηση με τον Υπουργό Παιδείας.

ΔΟΕ-Ανακοίνωση-μετά-από-συνάντηση-με-Υπουργό-Παιδείας