ΔΟΕ: Ανακοίνωση για τις δράσεις ιδιωτικών φορέων που προάγουν την ιδιωτικοποίηση και εμπορευματοποίηση του δημόσιου σχολείου.

Ανακοίνωση-για-τις-δράσεις-ιδιωτικών-φορέων-που-προάγουν-την-ιδιωτικοποίηση-και-εμπορευματοποίηση-του-δημόσιου-σχολείου