Διπλασιασμός μορίων των αναπληρωτών εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής που έχουν υπηρετήσει σε δυσπρόσιτες περιοχές.

Διπλασιασμός-μορίων-των-αναπληρωτών-εκπαιδευτικών-ειδικής-αγωγής-που-έχουν-υπηρετήσει-σε-δυσπρόσιτες-περιοχές