Διευκρινιστική εγκύκλιος για άδειες Δημοσίων Υπαλλήλων, Πειθαρχικά κ.ά.

Διαβάστε παρακάτω στο έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης την διευκρινιστική εγκύκλιο για θέματα αδειών,πειθαρχικού δικαίου των δημόσιων υπαλλήλων και άλλων θεμάτων