Διασπορά ψευδών ειδήσεων για τη στάση εκπαιδευτικών σχετικά με τα «σχολικά γεύματα» σε σχολεία του Χαλανδρίου.

Αγ.-15-Διασπορά-ψευδών-ειδήσεων-για-τη-στάση-εκπαιδευτικών-σχετικά-με-τα-«σχολικά-γεύματα»

Πρόγραμμα σίτισης «Σχολικά Γεύματα». Απόφαση Υπουργείου.