ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ – ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ 2Ο ΚΕΔΑΣΥ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΟΝΙΜΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 11/03/2022

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ – ΨΗΦΙΣΜΑ

ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ 2Ο ΚΕΔΑΣΥ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΟΝΙΜΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικού Προσωπικού του 2ου ΚΕΔΑΣΥ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ εκφράζει ομόφωνα την αγανάκτησή του σχετικά με το πρόβλημα στέγασης της υπηρεσίας, το οποίο «ταλαιπωρεί» μαθητές, γονείς και εργαζομένους από το 2018 (Υπ. Απ. Αρ. 129064/ΓΔ5/ 7.8.2018, Φεκ.3233, τ.Β – έτος ίδρυσης του 2ου ΚΕΔΑΣΥ -τότε ΚΕΣΥ- Β΄ Αθήνας) μέχρι σήμερα.

Η μη ύπαρξη στέγης για το 2ο ΚΕΔΑΣΥ Β΄ Αθήνας παραμένει άλυτο πρόβλημα, παρά τις συνεχείς ενέργειες της Π/μενης του 2ου ΚΕΔΑΣΥ Β΄ Αθήνας, η οποία από τον Ιανουάριο του 2019, κινητοποιήθηκε και κατέθεσε στην Περιφέρεια Αττικής- αρμόδιο φορέα για τη στέγαση της υπηρεσίας – όχι μόνο μία αλλά περισσότερες από 3 (τρεις) εναλλακτικές προτάσεις επίλυσης του προβλήματος, καμία από τις οποίες δεν φαίνεται να λήφθηκε σοβαρά υπόψη από τους υπεύθυνους της Περιφέρειας και δεν τελεσφόρησε.

Σύμφωνα με το Νόμο 4823/2021 «σκοπός των ΚΕΔΑΣΥ είναι η υποστήριξη [και αξιολόγηση] των μαθητών, των σχολικών μονάδων της περιοχής αρμοδιότητάς τους για τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων ανεξαιρέτως των μαθητών στην εκπαίδευση και την προάσπιση της αρμονικής ψυχοκοινωνικής τους ανάπτυξης και προόδου».

Για την υλοποίηση αυτού του έργου, το ΚΕΔΑΣΥ 2ο Β΄ Αθήνας στεγάζεται προσωρινά σε τρεις  (3) σχολικές αίθουσες του 4ου ΓΕΛ Αγ. Παρασκευής, οι οποίες με τη σύμφωνη γνώμη του Δήμου φιλοξενούν μερικές από τις λειτουργίες της υπηρεσίας, που αυτή τη στιγμή αριθμεί συνολικά πενήντα έξι (56) άτομα, προσωπικό διαφορετικών ειδικοτήτων.

Την τρέχουσα σχολική χρονιά, ενδεικτικά αναφέροντας, διενεργούνται εβδομαδιαίως τουλάχιστον 210 αξιολογήσεις μαθητών, διάρκειας από 1 έως 2.5 ώρες, και συναντήσεις με γονείς, εκπαιδευτικούς και άλλους φορείς (Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, επιστήμονες από άλλες υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, κλπ).

Σε καμία περίπτωση αυτές οι 3 παρεχόμενες αίθουσες δεν μπορούν να στεγάσουν το προσωπικό του 2ου ΚΕΔΑΣΥ Β΄ Αθήνας και το έργο του με αποτέλεσμα οι παρεχόμενες υπηρεσίες να υλοποιούνται σε διάφορους «χώρους-φιλοξενίας» σε σχολεία, αίθουσες του Δήμου Αγίας Παρασκευής και όμορων δήμων. Αναφερόμαστε σε χώρους ακατάλληλους για τη διενέργεια ατομικών, ιδιαιτέρως ευαίσθητων και σύνθετων αξιολογικών διαδικασιών, διερεύνησης των ψυχοκοινωνικών και εκπαιδευτικών αναγκών μαθητών και της συμβουλευτικής υποστήριξης αυτών και των γονέων τους, όπως ΚΑΠΗ, πολυιατρεία, μικρές αποθήκες/δωμάτια φύλαξης σχολικού υλικού, τραπεζαρίες σχολείων, κατά κύριο λόγο βοηθητικοί χώροι, χώροι ιατρικών εξετάσεων, όπου ο υπάρχων εξοπλισμός και η επίπλωση λειτουργούν ανασταλτικά ως προς τη διασφάλιση της ψυχικής ηρεμίας των μαθητών που υπόκεινται σε διαδικασία αξιολόγησης.

Αλήθεια, πώς θα σας φαινόταν το παιδί σας

να αξιολογείται μαθησιακά/ψυχοσυναισθηματικά στο γυναικολογικό ιατρείο

ή στο παλιό χημείο-αίθουσα ενός σχολείου με το πρόπλασμα

να το “τρομάζει” δίπλα του?

Η μη ύπαρξη ενός μόνιμου χώρου στέγασης της υπηρεσίας έχει επιφέρει :

 1. τεράστιο πρόβλημα στους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρία και στις οικογένειές τους, οι οποίοι αντιμετωπίζονται για άλλη μια φορά από την Πολιτεία  ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας, καθώς, για να έχουν την κατάλληλη αξιολόγηση και υποστήριξη, όπως αυτή προβλέπεται από τη νομοθεσία, αναγκάζονται να περιφέρονται από τον έναν χώρο αξιολόγησης στον άλλον και σε χώρους χωρίς κατάλληλο φωτισμό και θέρμανση κ.α.,
 2. την επαγγελματική εξουθένωση και απομόνωση «μοναξιά» του προσωπικού, καθώς κανείς μας δεν έχει τη δυνατότητα της άμεσης πρόσβασης και συνεργασίας με τους συναδέλφους του και την διεπιστημονική του ομάδα για την άμεση επίλυση θεμάτων που δύναται να προκύψουν κατά το έργο της αξιολόγησης και της υποστήριξης των μαθητών και των οικογενειών τους,
 3. την ανάγκη μετατροπής των σπιτιών των εργαζομένων σε πρόχειρα “παραρτήματα” του 2ου ΚΕΔΑΣΥ Β΄ Αθήνας, ώστε να μπορεί ο κάθε εργαζόμενος να διεκπεραιώνει τη δουλειά του στο ακέραιο με ίδια μέσα, δική του τηλεφωνική και ψηφιακή γραμμή, γραφείο, υπολογιστή, φωτοαντιγραφικό/εκτυπωτικό μηχάνημα κ.α. ,
 4. τη συνεχή επισφαλή μετακίνηση του προσωπικού εντός του εργασιακού του ωραρίου σε διάφορους χώρους, όπου αναπτύσσεται η υπηρεσία, για την κάλυψη των πολυδιάστατων αναγκών, όπως αυτές προκύπτουν από τη φύση των αρμοδιοτήτων της.

Παρόλα αυτά, το προσωπικό του 2ου ΚΕΔΑΣΥ Β΄ Αθήνας 3 χρόνια τώρα «βάζει πλάτη», υπερβαίνοντας εαυτόν με την αξιοπρέπεια, την υπευθυνότητα και την επιστημονικότητά του, στηρίζοντας την υπηρεσία, αποδίδοντας στο ακέραιο το έργο του, κερδίζοντας το σεβασμό των γονέων και των τριακοσίων περίπου (296) σχολικών μονάδων της περιοχής ευθύνης του, στο πλευρό των οποίων στέκεται συμβουλευτικά και υποστηρικτικά σε καθημερινή βάση παρέχοντάς τους τις πλέον κατάλληλες υπηρεσίες.

ΔΕΝ ΑΝΤΕΧΟΥΜΕ ΑΛΛΟ.

ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ!

Η ΥΠΟΜΟΝΗ ΜΑΣ ΕΧΕΙ ΕΞΑΝΤΛΗΘΕΙ.

ΑΡΚΕΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΜΠΑΙΓΜΟ ΜΑΣ!

Απαιτούμε την άμεση εξεύρεση λύσης για τη μόνιμη στέγαση της υπηρεσίας σε χώρο κατάλληλα διαμορφωμένο για τις ανάγκες του έργου μας.

Διεκδικούμε τη διασφάλιση των κατάλληλων συνθηκών αξιολόγησης και υποστήριξης  των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρία, των οικογενειών τους και των σχολείων.

Διεκδικούμε τη διασφάλιση των κατάλληλων εργασιακών συνθηκών, όπως αυτές προβλέπονται από το νόμο.

Ζητούμε την υποστήριξη όλων στο δίκαιο αίτημά μας.

Καλούμε την Πολιτεία και όλους τους αρμόδιους φορείς να σταθούν υπεύθυνα στο πλευρό μας και να δώσουν άμεση λύση στο πρόβλημα της μόνιμης στέγασης του 2ου ΚΕΔΑΣΥ Β΄ Αθήνας.

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικού Προσωπικού του 2ου ΚΕΔΑΣΥ Β΄ Αθήνας

 1. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 2. ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ            ΛΟΥΙΖΑ
 3. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
 4. ΒΑΧΑΡΗ ΜΥΡΤΩ
 5. ΒΟΥΓΙΟΥΚΑ ΟΥΡΑΝΙΑ
 6. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΘΕΩΝΗ
 7. ΔΗΜΑΡΑΚΗ            ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
 8. ΔΗΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
 9. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ    ΑΝΘΗ
 10. ΘΕΟΔΩΡΕΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
 11. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
 12. ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
 13. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ ΑΝΝΑ
 14. ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ
 15. ΚΑΡΒΟΥΝΗ ΠΕΛΑΓΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
 16. ΚΟΛΙΖΕΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
 17. ΚΟΛΛΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
 18. ΚΟΝΕ            ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
 19. ΚΩΣΤΑΚΗ ΧΑΡΙΣ
 20. ΛΑΖΑΡΗ ΕΛΕΝΗ
 21. ΛΑΜΠΙΑ ΕΥΑΝΘΙΑ
 22. ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
 23. ΛΑΜΠΡΙΝΕΑ ΕΥΓΕΝΙΑ
 24. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
 25. ΜΑΓΓΙΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
 26. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
 27. ΜΑΥΡΩΝΑΣ            ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 28. ΜΟΥΡΛΟΥΚΟΥ ΛΗΔΑ
 29. ΜΟΥΣΟΥΡΑ            ΤΑΤΙΑΝΗ
 30. ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
 31. ΜΠΟΥΡΑ ΑΘΗΝΑ
 32. ΜΩΡΟΥ ΜΑΡΙΑ
 33. ΝΤΖΑΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
 34. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΛΗ
 35. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
 36. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ           ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 37. ΠΑΤΣΙΑΛΟΥ           ΑΝΝΑ
 38. ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
 39. ΣΑΙΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
 40. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
 41. ΣΙΑΜΗ ΕΛΕΝΗ
 42. ΣΙΩΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
 43. ΣΠΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
 44. ΣΠΕΛΕΤΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
 45. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ-ΤΑΦΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
 46. ΤΣΙΑΠΟΥ ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑ
 47. ΤΣΙΛΙΜΠΩΚΟΥ ΑΛΕΞΙΑ
 48. ΤΣΟΥΜΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
 49. ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ            ΓΕΩΡΓΙΑ
 50. ΦΛΩΡΟΥ ΜΑΡΙΑ
 51. ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ ΔΙΑΜΑΝΤΩ
 52. ΧΑΛΙΜΟΥΡΔΑ ΜΑΡΙΑ
 53. ΧΑΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
 54. ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
 55. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
 56. ΧΙΟΝΗ ΕΛΕΑΝΑ