Διακοπές και αργίες στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση των ευρωπαϊκών χωρών και δήλωση μέλους του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε (video)

 

Δείτε τις διακοπές και αργίες στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση των ευρωπαϊκών χωρών και τη δήλωση μέλους του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε σε τοπικό τηλεοπτικό σταθμό για το ίδιο θέμα.
IMG_117550897745581 (3)