Διαδικτυακή Εκδήλωση – Βιβλιοπαρουσίαση: Κι όμως Κινείται!!

Συνδεθείτε μέσω zoom ή παρακολουθείστε από το Youtube:

Zoom: https://bit.ly/33RCrRY

Youtube: https://bit.ly/3f1l5GC