Διαδικασία επαναφοίτησης μαθητών Νηπιαγωγείου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ-ΕΠΑΝΑΦΟΙΤΗΣΗΣ-ΜΑΘΗΤΩΝ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ