ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Υποβολή μηνυτήριας αναφοράς του Συλλόγου μας ”Ο Περικλής” στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών κατά της Διεύθυνσης Π.Ε. Β΄Αθήνας για τις απλήρωτες υπερωρ’ιες των συναδ’ελφων νηπιαγωγών 4/θεσίων Νηπιαγωγειων του Συλλόγου μας

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Η σχολική χρονιά μετράει μέρες μέχρι τη λήξη της.  Ωστόσο   εξαιτίας της παράνομης στάσης της Διοίκησης σχετικά με την την εφαρμογή  του θεσμοθετημένου ωραρίου των νηπιαγωγών που εργάζονται σε 4/θέσια Νηπιαγωγεία του συλλόγου μας,   οι συναδέλφισσες των 4/θεσίων Νηπιαγωγείων, εργάστηκαν υπερωριακά ενώ δεν έχουν προχωρήσει  ακόμη οι διαδικασίες για τη  καταβολή των  αποζημιώσεων των δεδουλευμένων υπερωριών τους.

Ο Σύλλογός μας «Ο Περικλής»πραγματοποίησε  αρχικά δύο φορές παραστάσεις  διαμαρτυρίας  στη Διεύθυνση Π.Ε. Β΄Αθήνας, στις 10-11-21 και στις 23-12-21,  κατά  τις οποίες αναδείξαμε   το ζήτημα και απαιτήσαμε από τη Διεύθυνση να αποκατασταθεί η αδικία που συντελείται εις βάρος των συναδέλφων. Καθώς παρά την απαίτηση των εκπροσώπων του συλλόγου μας προς τον Διευθυντή Εκπαίδευσης να δεσμευτεί χρονικά για τη διευθέτηση του ζητήματος δεν υπήρξε ανταπόκριση και καμία δέσμευση δεν δόθηκε από πλευράς του, οι εκπρόσωποί μας είχαν δηλώσει προς τον Διευθυντή Π.Ε. ότι ο σύλλογός  μας θα προχωρήσει στις δέουσες νομικές ενέργειες για  την υπεράσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων των νηπιαγωγών των 4/θεσίων Νηπιαγωγείων.

Στο πλαίσιο αυτό ο Σύλλογος μας,  την Τρίτη 8 Φεβρουαρίου 2022, κατέθεσε εξώδικοπρος τη Διεύθυνση  Β΄Αθήνας και την Υπουργό Παιδείας με το οποίοζητούσε  την άμεση αποζημίωση της υπερωριακής απασχόλησης των εκπαιδευτικών των 4/θεσίων Νηπιαγωγείων  του συλλόγου μας.

Σε απάντηση της εξώδικης καταγγελίας μας, το ΥΠΑΙΘ με έγγραφό του στις 28-2-22 αναφέρεται στην υποχρέωση των Διευθυντών Εκπαίδευσης να προβούν στις ενέργειες εφαρμογής του θεσμικού πλαισίου για το υποχρεωτικό ωράριο των νηπιαγωγών των 4/θεσίων νηπιαγωγείων και της χορήγησης υπερωριακής διδασκαλίας.

Ωστόσο ο Διευθυντής Π.Ε.  Β’ Αθήνας δε προχώρησε στην αποζημίωση για τις υπερωρίες των νηπιαγωγών ούτε δεσμεύτηκε για αυτό και στη νέα  παράσταση  του Δ.Σ. του συλλόγου μας στη Διέυθυνση την 1-4-22 για το ζήτημα αυτό.

Κατόπιν το Δ.Σ. του συλλόγου μας πρόχώρησε σε κοινοποίηση νέας εξώδικης καταγγελίας στις 6-4-22 προς τον Διευθυντή Π.Ε.Β΄Αθήνας , την οποία επίσης αγνόησε.

Ο  Σύλλογός  μας κατέστησε σαφές προς πάσα κατεύθυνση ότι δεν θα επιτρέψει να χαθούν τα δεδουλευμένα για κανένα/καμία συνάδελφο

Στην κατεύθυνση αυτή την Παρασκευή 27-5-22 ο Πρόεδρος του Συλλόγου μας , με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ., υπέβαλε μηνυτήρια αναφορά προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών κατά της Διεύθυνσης Π.Ε. Β΄ Αθήνας  επειδή ουδέν  έχει  πράξει  για  την αποζημίωση  της  υπερωριακής  απασχόλησης  των  εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε 4/θέσια νηπιαγωγεία αρμοδιότητας της. 

Ο Σύλλογος μας θα διεκδικήσει την πληρωμή των υπερωριών των συναδέλφων μας με όλα τα μέσα.  Και θα το πετύχουμε!

Ο αγώνας μας εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης διεκδίκησης για  θεσμοθέτηση της καθολικής εφαρμογής της κλιμάκωσής του διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε όλες τις σχολικές  μονάδες, Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία ασχέτως οργανικότητας,  αναλόγως των χρόνων υπηρεσίας τους και με απότερο στόχο την εξίσωση με το ωράριο της Δευτεροβάθμιας για όλους τους εκπαιδευτικούς .

                              Τίποτα δεν χαρίζεται, όλα κατακτιούνται!

                                                     το Δ.Σ. του  Συλλόγου