ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ για την ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ του ΣΥΛΛΟΓΟΥ στη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Β΄ Αθήνας την Παρασκευή 19/6/2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ