Δελτίο τύπου για τη Σύσκεψη συντονισμού των Συλλόγων Π.Ε. Αττικής για τα 800 ολοήμερα σχολεία «ενιαίου αναμορφωμένου εκπαιδευτικού προγράμματος»

16-11-2010