Δείτε τη δομή ενός δελτίου ειδήσεων του MEGAλου καναλιού του συστήματος