ΔΑΚΕ/ΠΕ: ΑΜΕΣΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΩΝ.

ΔΑΚΕ-ΠΕ-Για_τη_συνεχιζόμενη_κράτηση_των_Ελλήνων_στρατιωτικών