Γνωμοδότηση της νομικού συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την εξ’ αποστάσεως “επιμόρφωση” των διευθυντών για την αξιολόγηση

Η γνωμοδότηση της νομικού συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την εξ’ αποστάσεως “επιμόρφωση” των διευθυντών για την αξιολόγηση

ΤΣΙΠΡΑ-ΓΙΑ-ΕΞΑ-ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ