Γνωμοδότηση της νομικής συμβούλου του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. για τη νέα εγκύκλιο του υπουργείου παιδείας για την αυταξιολόγηση

γνωμοδότηση-2