Για τον λεγόμενο Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας

 

Για τον «Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας»

 

Στις σχολικές μονάδες της  Δ/νσης Π.Ε.  Β΄ Αθήνας αλλά και σε  άλλες περιοχές  ασκούνται πιέσεις  από τους Δ/ντές Εκπ/σης να προχωρήσουν τα σχολεία στη σύνταξη του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας (Ε.Κ.Λ.) της σχολικής μονάδας.
Με αφορμή ερωτήσεις συναδέλφων αναφορικά με την σύνταξη του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας των σχολικών μονάδων, για καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των κανονισμών ως τις 24/4/2021, σας αναφέρουμε ότι:
       Η “σύσταση”  της Δ/νσης Β΄ Αθήνας να έχουν εγκριθεί οι εσωτερικοί κανονισμοί όλων των σχολείων και των νηπιαγωγείων ως τις 24/4/21”  δεν είναι δεσμευτική, είναι προτεινόμενη.
Συναδέλφισσες/οι
Είναι εντελώς αδικαιολόγητο να απαιτείται αυτή τη χρονική στιγμή σύνταξη κανονισμού. Σε μια περίοδο δηλαδή  που τα σχολεία είναι κλειστά και είναι άγνωστο το πότε θα ανοίξουν.  Από την αρχή της χρονιάς στα σχολεία μας οι σύλλογοι διδασκόντων –όπως κάνουν κάθε χρόνο –   είχαν συντάξει τα βασικά σημεία για τη λειτουργία των σχολείων ακολουθώντας ένα ξεκάθαρο παιδαγωγικό πλαίσιο που αντιμετωπίζει κάθε πρόβλημα που τυχόν προκύψει.
Το Υπουργείο Παιδείας  πιέζει τώρα να συνταχθεί ΕΚΛ γιατί: ενδιαφέρεται να επιβάλει ένα κανονισμό που να συνδέεται με την αξιολόγηση και την αυτονομία της σχολικής μονάδας.
Αξιολόγηση γιατί ο ΕΚΛ αποτελεί έναν από τους δείκτες του θεματικού άξονα 9 της εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης σχολικών μονάδων ενώ μια ακόμα σειρά δεικτών συνδέονται με το περιεχόμενο του ΕΚΛ που ορίζεται από την Υ.Α.
Αυτονομία γιατί επιδιώκει να κατοχυρώσει ότι γι αυτά τα ζητήματα που συνδέονται με την παιδαγωγική λειτουργία του σχολείου-  δε θα αποφασίζει αποκλειστικά ο σύλλογος διδασκόντων αλλά θα συναποφασίζει μαζί και ο Δήμος και ο σύλλογος γονέων επιβάλλοντας στην πράξη:
  1. την παραχώρηση αρμοδιοτήτων στην τοπική αυτοδιοίκηση.
  2. τη «διοίκηση» του σχολείου από τοπικούς φορείς πέρα από το σύλλογο διδασκόντων βλ. ιδιαίτερο προφίλ κάθε σχολείου.
  3. Τη μεταφορά ευθυνών του εργοδότη (του κράτους) για τα ποικίλα προβλήματα των σχολείων (προβλήματα υποδομών και ποιότητας σχολικού χώρου, ελλείψεις εκπαιδευτικών, διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων που μπορεί να έχουν και οικονομικό κόστος κτλ) στις πλάτες εκπαιδευτικών και μαθητών.
 
Πειθάρχηση γιατί διαμορφώνει πλαίσιο πειθάρχησης και καταστολής συμπεριφορών   με πρωτοφανή και ανεφάρμοστα μέτρα θεσμοθετώντας για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες την τιμωρία στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση!
Μιλάμε για ένα μεταρρυθμιστικό θέατρο, που παίζεται στη σκιά της μαύρης εκπαιδευτικής πραγματικότητας με τα σχολεία κλειστά «επ΄ αόριστον», με τεράστια ευθύνη της πολιτείας. Αξιοποιούν την πανδημία για να κάνουν βήματα στην επιβολή  της αντιεκπαιδευτικής  τους πολιτικής.

Ποιος αποφασίζει ;

Ενώ η ΥΑ δεν καθορίζει ρητά ποιο σώμα αποφασίζει εμπλέκει στην απόφαση αυτού του κανονιστικού πλαισίου την έγκριση του συντονιστή – δηλαδή του εξωτερικού αξιολογητή. Γίνεται προσπάθεια να αποδεχτούμε ότι ο Σύλλογος διδασκόντων μετατρέπεται σε διακοσμητικό όργανο και τον τελικό λόγο τον έχει ο Συντονιστής – εξωτερικός αξιολογητής. Τι θα γίνει αν ο σύλλογος διδασκόντων διαφωνεί με το προτεινόμενο πλαίσιο από Δ/ντή Εκπαίδευσης ή τον Συντονιστή εκπαιδευτικού έργου;
Επαναφέρουν την αντι-παιδαγωγική της πειθάρχησης : τα πρότυπα κείμενα του ΙΕΠ αλλά και η  ίδια η Υ.Α. είναι γεμάτα από στοιχεία πειθάρχησης, και παρωχημένες παιδαγωγικές αντιλήψεις, σε ορισμένα σημεία μάλιστα παντελώς ανεφάρμοστες στην Α/βάθμια εκπαίδευση. Χαρακτηριστικότερο ίσως είναι ότι προτείνεται οι μαθητές που καθυστερούν να προσέλθουν στο σχολείο να παραμένουν δεσμευμένοι σε ειδικό χώρο (χωρίς επιτήρηση άραγε;), μέχρι το επόμενο κουδούνι! Ακόμη πρόταση αποτελεί η υποχρέωση των μαθητών να πληρώνουν από την τσέπη τους οποιαδήποτε φθορά προκαλέσουν στον εξοπλισμό του σχολείου! Πραγματικά δεν χωράνε σχόλια στα παραπάνω, αλλά συνεχίζοντας στους προτεινόμενους κανονισμούς του ΙΕΠ, βλέπουμε ακόμα πιο απίστευτα σημεία, πολλά από τα οποία επισημαίνονται και στη απόφαση 1455 της ΔΟΕ.  Για παράδειγμα η έγκαιρη ενημέρωση των γονέων για έκτακτες αλλαγές στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα (οι οποίες όμως προκύπτουν αυθημερόν!), η ανάθεση του συνόλου της ευθύνης για την «προστασία από πιθανούς κινδύνους» αποκλειστικά στους εκπαιδευτικούς(!) και η  αναφορά στον «σύμβουλο σχολικής ζωής» (θεσμός που όμως δεν υφίσταται!).
Παντελώς απαράδεκτο φαίνεται – είναι αποκαλυπτικό  η περίπτωση του Νηπιαγωγείου: Η Υ.Α. εισάγει λογική πειθάρχησης ακόμη και στο νηπιαγωγείο! Καμιά σχέση με το περιεχόμενο και τον χαρακτήρα του – καμιά σχέση με την παιδαγωγική – Καμία αποδοχή εφαρμογή τέτοιων αντιλήψεων. Αντιστρατεύεται το ρόλο της προσχολικής εκπαίδευσης.
Συνοψίζοντας: ούτε στο νόμο ούτε στην υπουργική απόφαση δεν αναγράφεται χρονικό όριο για τη σύνταξη εσωτερικού κανονισμού. Η σύνταξη κανονισμού για το τρέχον σχολικό έτος αποτελεί κοροϊδία.
Στο μικρό χρονικό διάστημα που απομένει – στο άνοιγμα των σχολείων οι σύλλογοι διδασκόντων θα έχουν την τεράστια προτεραιότητα να αγκαλιάσουν όλα τα παιδιά και να αποκαταστήσουν την παιδαγωγική και συναισθηματική σχέση και επαφή με όλα τα παιδιά και την κοινωνική τους επανένταξη και ισορροπία στην  ομάδα και όχι να υποδεχτούν τα παιδιά με πειθαρχικές απειλές και απαγορεύσεις.

Καλούμε τους συλλόγους διδασκόντων:

Να απορρίψουν προφορικές πιέσεις για εφαρμογή της ΥΑ για τον ΕΚΛ
Να συνεχίσουν με τις αρχές λειτουργίας ( παλιό κανονισμό αν υπάρχει ή αποφάσεις ΣΔ που έχουν καθορίσει ζητήματα λειτουργίας) που έχουν αποφασίσει στην αρχή της χρονιάς.
Να μην αποδεχτούν να εκκινήσει διαδικασία συναπόφασης με το δήμο και το σύλλογο γονέων.

Καλούμε τους Δ/ντές-ντριες:

Nα μην προχωρήσουν στην ανατροπή των μέχρι τώρα αποφάσεων λειτουργίας των σχολείων από τους συλλόγους διδασκόντων – να μην εισηγηθούν νέα και να μην υιοθετήσουν το πρότυπο του ΙΕΠ.