Για τη διαμόρφωση των τμημάτων μετά και την ολοκλήρωση των εγγραφών. Να ξεπεράσουμε κάθε λογική ανοχής παραβίασης του παιδαγωγικού μας έργου και των όρων που επιβάλλει ακόμα και η ισχύουσα Νομοθεσία – Σχέδιο πρακτικού συλλόγου διδασκόντων

Σε ποιο θρανίο καθόσουν στο σχολείο? Μάθε τι φανερώνει αυτό για σένα... -  Thnx web Magazine | Η όμορφη πλευρά της ενημέρωσης

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Δεδομένης  της λήξης των εγγραφών στα Νηπιαγωγεία και τα Δημοτικά Σχολεία και  του αιτήματος  δημιουργίας νέου αριθμού τμημάτων για το 2022-23  δίνουμε τη μάχη της διασφάλισης αξιοπρεπών όρων λειτουργίας του παιδαγωγικού μας έργου, της μείωσης του αριθμού των μαθητών στην τάξη και της διασφάλισης όλων των τμημάτων ενάντια στην πολιτική των περικοπών.

Απαιτούμε όλα τα αναγκαία πρωινά και απογευματινά  τμήματα όπως και τα Τμήματα Ένταξης. Διεκδικούμε όπου δεν δίνονται ως οργανικά κενά  να καλυφθούν ως λειτουργικά καθώς οι ανάγκες των παιδιών είναι υπαρκτές, ο αριθμός διαγνώσεων  ή υπό διάγνωση ολοένα αυξανόμενος, τα προβλήματα λειτουργίας στις σχολικές μονάδες συχνά.

Το Υπουργείο  Παιδείας  όπως και τα προηγούμενα χρόνια δεν υπολόγισε ούτε την πανδημία, ούτε τα μαθησιακά αποτελέσματα κλειστών σχολείων και τηλε «εκπαίδευσης»  ούτε την ασφάλεια των μαθητών. Απόλυτη προτεραιότητά του,  η επιβολή των περικοπών σε τμήματα με το στοίβαγμα μαθητών σε 25 άρια τμήματα και σε  θέσεις εργασίας.

Από την άλλη μεριά οι εκπαιδευτικοί στο σύνολό τους – τόσο οι δ/ντές/ντριες, προϊσταμένες  των σχολικών μονάδων  όσο και οι σύλλογοι διδασκόντων – οφείλουν να συνεχίζουν να υπερασπίζονται το δικαίωμα των μαθητών σε αξιοπρεπείς όρους παροχής εκπαίδευσης και να διεκδικήσουν έμπρακτα όλα τα τμήματα που αντιστοιχούν στη σχολική μονάδα, χωρίς περικοπές.

Να ξεπεράσουμε κάθε λογική ανοχής παραβίασης των όρων που επιβάλλει ακόμα και η ισχύουσα νομοθεσία.

Συγκεκριμένα αναφέρουμε – υπενθυμίζουμε  ότι στο ισχύον νομοθετκό πλάισιο περοιλαμβάνονται:   

  1. Κανονισμός πυροπροστασίας κτιρίων  kanonismos-pyroprostasias-ktiriwn ΦΕΚ 2018 που επικαιροποιήθηκε με το ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 41/ ΦΕΚ 80/τεύχος Α΄/ 7-52018 ορίζει ότι : (σελίδα 7833) άρθρο 5, Πίνακας 3: Υπολογισμός θεωρητικού πληθυσμού ανά χρήση : «Δ΄ Εκπαίδευση: Αίθουσες Διδασκαλίας 1ατ./2 τ.μ. δαπέδου, όπου ως δάπεδο λαμβάνεται υπόψη το καθαρό εμβαδόν δαπέδου, αφαιρουμένων των σταθερών επίπλων».

Ενδεικτικά αναφέρουμε παράδειγμα αιθουσών με προδιαγραφές ΟΣΚ  48 τ.μ  όπου ο εναπομείνας καθαρός χώρος είναι 44 τμ άρα ανώτερος αριθμός μαθητών 22  και με 33 τμ (προκατ) ελεύθερος χώρος 29 τμ που σημαίνει το ο το ανώτερο 14 μαθητές.

  1. Ρυθμίσεις για μείωση του αριθμού των μαθητών όταν υπάρχουν περιπτώσεις μαθητών με ειδικές μαθησιακές ανάγκες. Παρ. 1α του άρθρου 11 του Ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17/Α/15-2-2017)

Με βάση τα παραπάνω καλούμε όλους τους συλλόγους διδασκόντων να προχωρήσουν στη σύνταξη πρακτικού( επεισυνάπτεται προτεινόμενο σχέδιο πρακτικού)  όπου θα αποτυπώσουν την πραγματική δυνατότητα υποδοχής των μαθητών σε κάθε τάξη της σχολικής μονάδας όπως αυτή προκύπτει από την καθαρή επιφάνεια της τάξης, αφαιρούμενης της επιφάνειας των σταθερών επίπλων (βιβλιοθήκες, ντουλάπες, ερμάρια κλπ) διά 2.

Αυτό το πρακτικό να υποβληθεί άμεσα τόσο στη Δ/νση όσο και στο Δήμο και να δηλώνει ότι ο σύλλογος διδασκόντων δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για τη λειτουργία τάξεων με αριθμούς που θα παραβιάζουν τον κανονισμό πυρασφάλειας και να ζητάει να υπολογιστεί στην αντίστοιχη διαμόρφωση των τμημάτων.

Να ενημερώνεται ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων του σχολείου για την ενέργεια αυτή.

Επίσης για τις περιπτώσεις μαθητών με ειδικές μαθησιακές ανάγκες να κινούν τη διαδικασία που προβλέπεται με αντίστοιχο πρακτικό προς τη Δ/νση και την Περιφέρεια προκειμένου να εγκρίνεται η μείωση του αριθμού των μαθητών.

Ενημερώνουμε το σύλλογο για τις εγγραφές και τα τμήματα που λειτουργούσαν, τις υποδομές και τις διαθεσιμότητες των αιθουσών.

Τα πρακτικά αυτά να κοινοποιούνται και στο σύλλογο προκειμένου να παρεμβαίνει αντίστοιχα και να απαιτούμε όλοι μαζί συλλογικά τη μείωση του αριθμού των μαθητών στην τάξη στην πράξη.

Κανένας δεν πρέπει να αναλάβει την ευθύνη για την λειτουργία τάξης με παραβίαση  των όρων ασφάλειας – πυρασφάλειας.

Επισημαίνουμε σε κάθε κατεύθυνση ότι με βάση και την εμπειρία των προηγούμενων χρόνων, πρέπει στη διαμόρφωση των τμημάτων να λάβουμε υπόψη  μας και ενδεχόμενες εκπρόθεσμες εγγραφές (λόγω του πολύ πρώιμου χρόνου που αυτές γίνονται) όσο και πιθανές μετεγγραφές .

Ο Σύλλογος θα  ζητήσει άμεσα  συνάντηση με τον Δ/ντη  εκπαίδευσης προκειμένου να εκθέσει όλα τα παραπάνω και να παρέμβει στην εξασφάλιση και δημιουργία όλων των αναγκαίων τμημάτων.

Για οποιοδήποτε ζήτημα να επικοινωνήστε άμεσα με το ΔΣ του συλλόγου.

Σχέδιο πρακτικού συλλόγου διδασκόντων

Την ………… συνεδρίασε ο σύλλογος διδασκόντων με τη συμμετοχή των ……..εκπαιδευτικών του σχολείου…….. με θέμα την αποτύπωση των δυνατοτήτων των αιθουσών του σχολείου.

Α) Μετά από διαλογική συζήτηση ο σύλλογος αφού πήρε υπ όψη του τα προβλεπόμενα από τον Κανονισμό Πυρασφάλειας και αφού καταμέτρησε λεπτομερώς όλες τις αίθουσες διδασκαλίας αποφάσισε τα εξής :

Οι αίθουσες (Α,Β, Γ…)   …… τάξης έχουν έκταση …. ….. Αφαιρώντας …..(2- 4τμ – βιβλιοθήκες και ερμάρια……..) η αίθουσα έχει καθαρή επιφάνεια …… . Άρα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα μπορεί να φιλοξενήσει το ανώτερο ……..  μαθητές.

Η αίθουσα  (Χ)…… έχει καθαρή επιφάνεια ……..   Άρα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα μπορεί να φιλοξενήσει το ανώτερο ……..  μαθητές.

 Η αίθουσα  (Χ)…… έχει καθαρή επιφάνεια ……..   Άρα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα μπορεί να φιλοξενήσει το ανώτερο ……..  μαθητές.

Σας υποβάλουμε τα δεδομένα αυτά προκειμένου να ληφθούν υπ΄ όψη στη διαμόρφωση των τμημάτων και δηλώνουμε ότι δεν μπορούμε να αναλάβουμε την ευθύνη για τη λειτουργία τμημάτων με αριθμούς μαθητών που παραβιάζουν τους όρους υγιεινής και ασφάλειας των μαθητών όπως αυτοί προβλέπονται στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Β) ο σύλλογος επισημαίνει ότι στο ….. τμήμα  φοιτούν ……. Μαθητές με ειδικές μαθησιακέςανάγκες. Συγκεκριμένα:

ο/η ….(αρχικά)  με διάγνωση για…………

ο/η …(αρχικά)  με διάγνωση για…………

 ……………………………………. ……

Με βάση τα παραπάνω ζητάμε να εγκρίνετε τη λειτουργία του τμήματος  με μειωμένο αριθμό έως ……. μαθητές.

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

Οι εκπαιδευτικοί