Για την τροπολογία Κεραμέως για κάμερες και χρήση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης Πανεκπαιδευτική κινητοποίηση Τετάρτη 13 Μάη ώρα 1μ.μ. Προπύλαια

 Για την τροπολογία Κεραμέως για κάμερες και χρήση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Πανεκπαιδευτική κινητοποίηση Τετάρτη 13 Μάη ώρα 1μ.μ. Προπύλαια

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Μέσα σε συνθήκες «έκτακτης ανάγκης», με κλειστά σχολεία, η Κυβέρνηση της ΝΔ και το ΥΠΑΙΘ συνεχίζουν το επικίνδυνο, αντι-κοινωνικό και αντι-εκπαιδευτικό τους  έργο. Μετά την δημοσιοποίηση του πολυνομοσχεδίου για την Παιδεία, που φέρνει καταργήσεις – συγχωνεύσεις τμημάτων και σχολείων, περικοπές σε εκπαιδευτικό προσωπικό, αξιολόγηση, σχολείο-εξεταστικό κάτεργο, απογείωση των ταξικών φραγμών, αυταρχικό πλαίσιο λειτουργίας των σχολείων και διάλυση του δημόσιου χαρακτήρα τους, η Υπ. Παιδείας Κεραμέως περνά «εν κρυπτώ» στη Βουλή τροπολογία με την οποία επιχειρεί:
  1. Την εγκατάσταση και χρήση καμερών και μικροφώνων στις σχολικές τάξεις, για τη ζωντανή αναμετάδοση των μαθημάτων και της εκπαιδευτικής διαδικασίας μέσω διαδικτύου στα σπίτια των μαθητών, και μάλιστα με δυνατότητα καταγραφής τους από το Υπουργείο και τους σχολάρχες.
 «Η ταυτόχρονη διδασκαλία σε μαθητές οι οποίοι συμμετέχουν στο μάθημα με φυσική παρουσία και σε άλλους μαθητές οι οποίοι συμμετέχουν εξ αποστάσεως επιτρέπεται μόνο σε περίπτωση επιδημικών νόσων».«Σκοπός της παρεχόμενης δυνατότητας όλων των ανωτέρων περιπτώσεων είναι αποκλειστικά η παροχή εκπαίδευσης.»
Κάνοντας ένα ακόμα πιο ακραίο αντι-δημοκρατικό βήμα, με την τροπολογία
θεσμοθετείται η ζωντανή αναμετάδοση μέσα από τις σχολικές τάξεις!!
Το μέτρο αυτό κρύβει αμέτρητους κινδύνους για την εκπαιδευτική διαδικασία. Η είσοδος της κάμερας μέσα σε μια σχολική τάξη και η μαγνητοσκόπηση του μαθήματος αρχικά είναι αντιεκπαιδευτική και αντιπαιδαγωγική. Η ζωντανή διαδικασία της μάθησης και της εκπαίδευσης παύει να υπάρχει, η εμπιστοσύνη, η αμεσότητα και η επικοινωνία οριοθετούνται όταν οι πρακτικές εκπαιδευτικού και μαθητών παρακολουθούνται από τρίτους. Μάλιστα η δια ζώσης εκπαίδευση αρχίζει να καθίσταται δευτερεύουσα και να παίρνει τη θέση της η σύγχρονη εξ αποστάσεως που όπως έχουμε τονίσει δεν μπορεί να νοηθεί ως εκπαιδευτική διαδικασία ώστε να εξισωθεί, να αντικαταστήσει την δια ζώσης εκπαίδευση ή να λειτουργήσει συμπληρωματικά από τη στιγμή που θα ανοίξουν τα σχολεία.
Η παρακολούθηση ενός μαθήματος μέσα από την κάμερα, αντιβαίνει μάλιστα σε κάθε δικαίωμα του εκπαιδευτικού και του μαθητή σε ιδιωτικότητα και καθιστά αδύνατη τη διαφύλαξη των προσωπικών τους δεδομένων. Ανά πάσα στιγμή μια κουβέντα ή μια κίνηση μπορεί να δημοσιευτεί και να φτάσει σε χιλιάδες άσχετα μάτια και αυτιά.
Η τάξη δεν είναι ένα ψυχρό δωμάτιο. Είναι χώρος εκπαίδευσης, κοινωνικοποίησης, φιλοξενεί όλη εκείνη τη δυναμική διαδικασία της παιδικής και εφηβικής ηλικίας, που ορίζει ποιος/-α θα είσαι μετά, πώς διαχειρίζεσαι όσα προκύψουν στη ζωή. Και η κάμερα στην τάξη αυτό το κόβει μαχαίρι. Γιατί η ζωή πια στην τάξη είναι υπό παρακολούθηση. Και ο μαθητής και ο δάσκαλος καλούνται να είναι «συμμορφωμένοι», όπως ο εκάστοτε επόπτης ορίζει.
  1. Την νομιμοποίηση και τη μονιμοποίηση της εξ αποστάσεως όχι μόνο σε συνθήκες πανδημίας, αλλά ως οργανικό μόνιμο στοιχείο λειτουργίας της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Στην τροπολογία αναφέρεται:  «Είναι δυνατή η, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευση με χρήση μέσων τεχνολογίας σε μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που δεν δύναται να παρακολουθήσουν δια ζώσης την εκπαιδευτική διαδικασία είτε λόγω καθολικής ή μερικής αναστολής ή απαγόρευσης λειτουργίας εκπαιδευτικής δομής είτε για άλλο λόγο που ανάγεται σε έκτακτο ή απρόβλεπτο γεγονός.»

Η διάταξη αυτή αποδεικνύει καθαρά ότι η τροπολογία δεν αφορά μόνο τις «κάμερες στην τάξη». Με την τροπολογία βαφτίζει/νομιμοποιεί ως κανονική εκπαίδευση την εξ αποστάσεως ενώ  τόσο καιρό παραδεχόταν ότι η ζωντανή διδασκαλία δεν μπορεί να αντικατασταθεί από καμιά άλλη διαδικασία. Με αυτόν τον τρόπο ανοίγεται διάπλατα ο δρόμος της πλήρους αντικατάστασης της εκπαιδευτικής διαδικασίας από την εξ αποστάσεως, για οτιδήποτε αποφασίζει το Υπουργείο ότι συνιστά «έκτακτο ή απρόβλεπτο γεγονός».

Παράλληλα  αναφέρεται ότι «τα μεταδιδόμενα που τυχόν παράγονται στο ίδιο ως άνω πλαίσιο διατηρούνται για συγκεκριμένο εύλογο χρονικό διάστημα… Η επεξεργασία των εν λόγω μεταδιδομένων επιτρέπεται αποκλειστικά για σκοπούς ερευνητικούς ή στατιστικούς… Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων είναι για το δημόσιο το ΥΠΑΙΘ και για τα ιδιωτικά ο ιδιοκτήτης της ιδιωτικής εκπαιδευτικής δομής”.Δηλαδή όχι μόνο νομιμοποιείται και μονιμοποιείται  η σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, αλλά παρέχεται  όλο το οπτικοακουστικό υλικό στη διάθεση των εργοδοτών και του κράτους. Το μάτι του big brother δεν μπαίνει μόνο στα σχολεία αλλά και στα σπίτια όλων των εκπ/κων και μαθητών υποχρεώνοντάς τους σε σύγχρονη εξ αποστάσεως με καταγραφή των πάντων και διαθέσιμο το καταγεγραμμένο υλικό σε κράτος και κεφάλαιο για «σκοπούς ερευνητικούς ή στατιστικούς».

Οι εκπαιδευτικοί δεν θα επιτρέψουμε την έκθεση των μαθητών μας, ούτε εμάς των ίδιων σε αυτόν τον κίνδυνο
Το ΥΠΑΙΘ φαίνεται να έχει σαφή στόχο: με μια τέτοια τροπολογία ανοίγει ο δρόμος για τον πλήρη έλεγχο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, τον επιθεωρητισμό και την αξιολόγηση.  Επιπρόσθετα  οι ελλείψεις των εκπαιδευτικών, ακόμα και οι θέσεις εργασίας των αναπληρωτών μπορούν εν δυνάμει να αντικατασταθούν από κάμερες και από την εξ αποστάσεως εκπαίδευση που δεν χρειάζεται προσωπικό, που επιτρέπει τον απόλυτο έλεγχο αλλά και τους χορηγούς και τους επενδυτές.
Εμείς απαντάμε πως η εκπαιδευτική διαδικασία δεν είναι ούτε για livestreaming ούτε για παρακολούθηση από την οθόνη του υπολογιστή από οποιονδήποτε έχει πρόσβαση. Το ασφαλές και προστατευμένο περιβάλλον για τους μαθητές και τις μαθήτριες μας είναι πρώτιστη υποχρέωση του σχολείου. Οι εκπαιδευτικοί θα προστατεύσουμε  την προσωπική ζωή μαθητών και εκπαιδευτικών, τη ζωντανή και δημιουργική δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία, τα δικαιώματα των μαθητών σε δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση και τα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών.Να καταργηθεί τώρα η τροπολογία!
Έξω οι κάμερες από τα σχολεία.
Υπογραμμίζουμε ότι η σύγχρονη εξ αποστάσεως-τηλεκπαίδευση δεν είναι υποχρεωτική.Καλούμε τους συναδέλφους να μη δεχθούν να κάνουν μάθημα με ζωντανή μετάδοση και να διακόψουν τώρα τη συμμετοχή τους στη σύγχρονη εξ αποστάσεως-τηλεκπαίδευση,. και καλύπτουμε γι’ αυτό συνδικαλιστικά τους εκπαιδευτικούς των σχολείων ευθύνης μας! 
Καλούμε τους συναδέλφους διευθυντές και τις προϊσταμένες όλων των σχολικών μονάδων να μη στήσουν και να μην ενεργοποιήσουν καμία κάμερα. Σε κάθε περίπτωση πιέσεων περί υποχρεωτικότητας ο Σύλλογος παρέχει σε όλους τους συναδέλφους πλήρη συνδικαλιστική κάλυψη
Καλούμε τους συλλόγους διδασκόντων να πάρουν αποφάσεις ενάντια στο μέτρο της ζωντανής μετάδοσης των μαθημάτων και να μην το εφαρμόζουν.
Καλούμε τα στελέχη εκπαίδευσης –ΣΕΕ να μην ασκήσουν κανενός είδους πίεσης πίεση για την υλοποίηση μιας τέτοιας  απονομιμοποιημένης από τον εκπαιδευτικό κόσμο διαδικασίας  γιατί θα βρεθούν αντιμέτωποι με όλο τον κλάδο.
Αποφασίζουμε απεργία – αποχή, σε κάθε περίπτωση πιέσεων ή υποχρεωτικότητας της σύγχρονης εξ αποστάσεως-τηλεκπαίδευσης.  

Καλούμε τη ΔΟΕ

  • Να πάρει σαφή θέση στην πράξη για τη ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ και να καλύψει τους εκπαιδευτικούς ΝΑ ΜΗΝ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΟΥΝ.
  • Να αποφασίσει ΑΠΕΡΓΙΑ-ΑΠΟΧΗ και οποιονδήποτε άλλον τρόπο / μέσο (παίρνοντας υπ΄ όψη και τη νομική σύμβουλο της ΔΟΕ) όλου του Κλάδου από μια τέτοια διαδικασία καθώς και από τη διαδικασία αυτοαξιολόγησης και αξιολόγησης.
  • Να ενισχύσει το αγωνιστικό πρόγραμμα δράσης με στόχο την απόσυρση/ανατροπή του αντιεκπαιδευτικού νομοσχεδίου του υπουργείου Παιδείας, και της κατάργησης της τροπολογίας που μετατρέπει τη σχολική τάξη σε reality show.
Να καταργηθεί τώρα η τροπολογία!
Έξω οι κάμερες από τα σχολεία.
Να αποσυρθεί / να μην φτάσει στη Βουλή το αντιεκπαιδευτικό νομοσχέδιο.
Απαντάμε με μαζική συμμετοχή και καλούμε στις εκπαιδευτικές κινητοποιήσεις την Τετάρτη 13 Μαΐου ώρα 1μ.μ. στα Προπύλαια ενάντια στο Πολυνομοσχέδιο για την Παιδεία

Η παραπάνω ανακοίνωση κατατέθηκε προς ψήφιση στο Δ.Σ. του συλλόγου μας ” Ο Περικλής΄΄