Για την κατάσταση στα σχολεία μας τις πρώτες ημέρες του ανοίγματος

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Τα σχολεία στην περιοχή μας άνοιξαν με σοβαρές ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό και πολλές απουσίες σε μαθητές. Η εικόνα που έχει έρθει  μέχρι τώρα στον Σύλλογό μας είναι ότι απουσιάζει πάνω από το 7% – 8% του εκπαιδευτικού προσωπικού  λόγω covid  επιπλέον των υπόλοιπων ελλείψεων που προϋπήρχαν στα σχολεία μας. Στους μαθητές τα ποσοστά της απουσίας κυμάνθηκαν τις πρώτες ημέρες από 20 – 30 % χωρίς να είναι διαπιστωμένοι οι λόγοι απουσίας.

Η κατάσταση προβλέπεται έκρυθμη εφόσον τα κενά  πολλαπλασιάζονται  λόγω  νοσούντων εκπαιδευτικών και το ΥΠΑΙΘ εξαγγέλλει προσλήψεις που αφορούν είτε τις ντροπιαστικές συμβάσεις τρίμηνης διάρκειας  εκπαιδευτικών που επανειλημμένα το εκπαιδευτικό κίνημα έχει καταγγείλει είτε  αφορούν προσλήψεις με χρονοκαθυστέρηση  4 μηνών 1200 ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών.

 Ταυτόχρονα, σε σύσκεψη του ΓΓ Κόπτση με τους περιφερειακούς διευθυντές δόθηκαν προφορικές οδηγίες οι οποίες μεταβιβάστηκαν  στους Διευθυντές Εκπαίδευσης και τους Διευθυντές / Προισταμένες των σχολικών μονάδων για αναπλήρωση των κενών με τους ακόλουθους τρόπους:

  • Αξιοποίηση των ωρών των εκπαιδευτικών της παράλληλης στήριξης  σε τάξη δηλαδή  να εγκαταλείπουν οι συνάδελφοι/ισσες της παράλληλης στήριξης τα παιδιά για τα οποία έχουν προσληφθεί και να κρατούν τα τμήματα των εκπαιδευτικών που απουσιάζουν
  • Αναστολή λειτουργίας των τμημάτων ένταξης
  • Να μπαίνουν στα τμήματα οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί ΠΕ70 με « ελεύθερη απασχόληση » των μαθητών μέχρι να συμπληρώσουν το εργασιακό 30ωρο τους
  • Αναστολή λειτουργίας των ολοήμερων τμημάτων

Η κάλυψη των ωρών  με βάση τις προφορικές οδηγίες που έχουν έρθει στα σχολεία  εάν πραγματοποιηθεί αποβαίνει εις βάρος των μορφωτικών δικαιωμάτων  των μαθητών καταστρατηγεί το εργασιακό ωράριο  των εκπαιδευτικών υποχρεωτική υπερωριακή απασχόληση. Αυτό το φαινόμενο το Υπουργείο Παιδείας το χαρακτήρισε ως αξιοποίηση του προϋπάρχοντος  προσωπικού .

Το ΥΠΑΙΘ «γράφει στα παλιά του τα παπούτσια» εδώ και καιρό τις μορφωτικές ανάγκες των παιδιών! Τώρα μας το ανακοινώνει «κατάμουτρα»! «Γράφει στα παλιά του τα παπούτσια» τα παιδιά με ειδικές ανάγκες. Αφού εδώ και χρόνια αφήνει ακάλυπτα αυτά τα παιδιά, μοιράζοντας τις παράλληλες σε τρεις και τέσσερις μαθητ(ρι)ες, αφού κάνει προσλήψεις τον Νοέμβριο αφήνοντάς τα στην τύχη τους για μήνες, έχοντας εκατοντάδες Τμήματα Ένταξης κλειστά χωρίς προσλήψεις, τα τελευταία  δυο χρόνια τα εγκατέλειψε κυριολεκτικά με την τηλεκπαίδευση, τώρα προσπαθεί να το νομιμοποιήσει με την αναστολή των τμημάτων ένταξης και την απόσπαση των παράλληλων και των ΤΕ για κάλυψη κενών! Και φυσικά γράφει στα «παλιά του τα παπούτσια» κατοχυρωμένα εργασιακά δικαιώματα. Για την ακρίβεια χρησιμοποιεί ως όχημα την πανδημία για να τσακίσει ότι έμεινε όρθιο με αγώνες δεκαετιών.

Δηλώνουμε ξεκάθαρα! Να το ξεχάσουν! Οι προσφορικές αυτές οδηγίες είναι κατάπτυστες, παράνομες και δείχνουν τις αντιδραστικές αντιεκπαιδευτικές στοχεύσεις της κυβερνητικής πολιτικής για την παιδεία!

Οι προφορικές οδηγίες είναι παράνομες επειδή:

Απαγορεύεται από τη νομοθεσία να χρησιμοποιούνται οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής (παράλληλες και ΤΕ) για οποιαδήποτε άλλη δομή πλην αυτής στην οποία είναι τοποθετημένοι. Εφημερίδα της Κυβέρνησης 2 Απριλίου 2019 τεύχος 2, Αριθμός Φύλλου 2018, Τροποποίηση της 27922/Γ6/8-3-2007 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 449/τ.Β’/2007) Για τα ΤΕ «…9. Οι Διευθυντές/ντριες των σχολείων στα οποία λειτουργούν Τ.Ε. – Μεριμνούν για την απρόσκοπτη λειτουργία των T.E., δεν απασχολούν τους/τις εκπαιδευτικούς αυτών σε άλλες δραστηριότητες και δεν αναστέλλουν τη λειτουργία τους χωρίς την έγκριση του/της οικείου/ας Διευθυντή/ντριας Εκπαίδευσης». Για τις παράλληλες στηρίξεις σε όλη τη νομοθεσία αναφέρεται στα καθήκοντά τους και πουθενά δεν περιλαμβάνει οποιοδήποτε «παράθυρο» να αφήνουν τα παιδιά για τα οποία είναι υπεύθυνες και να κρατούν τμήμα. Αυτό γίνεται καθαρότατο από την ίδια νομοθεσία  σημείο 14 και 16 όπου αναφέρεται με ακρίβεια στις περιπτώσεις επέκτασης των καθηκόντων τους. Κάθε επέκταση αφορά παιδιά που χρήζουν παράλληλη και καμία απολύτως άλλη εκπαιδευτική λειτουργία.

Απαγορεύεται η υπέρβαση του διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών πέραν αυτού που καθορίζεται από τα χρόνια εργασίας του Ν. 2470/97. Ο Ν. 1566/85 κάνει σαφή διάκριση μεταξύ εργασιακού και διδακτικού ωραρίου, ορίζοντας με σαφήνεια ότι οποιαδήποτε απασχόληση στην τάξη εντάσσεται σε διδακτικό ωράριο. (Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της ΔΟΕ, Μ. Τσίπρα: «Διευκρινήσεις σχετικά με το ωράριο των εκπαιδευτικών»)

Με βάση τα παραπάνω κανένας και καμιά συνάδελφος-ισσα οποιουδήποτε ΠΕ να μην αποδέχεται προφορική εντολή για εφαρμογή αυτών των παράνομων οδηγιών, να μην αποδέχεται καμία ανάθεση και καμία υπερωριακή απασχόληση! Να ζητείται πάντοτε έγγραφη εντολή από την προϊσταμένη αρχή σε περίπτωση που ασκηθεί πίεση σε οποιονδήποτε/οποιαδήποτε εκπαιδευτικό για την κάλυψη διδακτικών ωρών απόντων – ασθενούντων συναδέλφων.

Καλούμε τους συλλόγους διδασκόντων να συντάξουν πρακτικό με το οποίο να αναφέρονται στην διεύθυνση  Β΄Αθήνας  και να θέτουν το αίτημα εκπαιδευτικού προσωπικού για τα κενά τους, αποκλείοντας με βάση τη νομοθεσία τις παράνομες, αντιεκπαιδευτικές οδηγίες και να προχωρούν σε αναπροσαρμογές του ωρολογίου προγράμματος το οποιο να αναπτύσσεται μέχρι την εξάντληση του διδακτικού ωραρίου του εκπαιδευτικού δυναμικού.

Επίσης να ενημερώνουν τον Σύλλογο για τις ελλείψεις προκειμένου να οργανωθεί παράσταση διαμαρτυρίας προς τη Δ/νση Β΄Αθήνας από κοινού με Συλλόγους και Ενώσεις Γονέων

Παρέχουμε πλήρη συνδικαλιστική και νομική κάλυψη όλων των εκπαιδευτικών!

Κανένας σύλλογος διδασκόντων και κανένας δ/ντής  να μη σκεφτεί – επικαλούμενος το δ/ντικό δικαίωμα από το ν. Κεραμέως –  να αναθέσει υποχρεωτικά υπερωρίες. Σε  περίπτωση που αποπειραθεί να γίνει ανάθεση υπερωριών και καλούμε τους συναδέλφους να ενημερώσουν άμεσα το ΔΣ του συλλόγου για να παρέμβει και θα κηρύττουμε στάση εργασίας για κάθε τέτοια περίπτωση (η παρακράτηση μισθού σε αυτή τη στάση εργασίας αφορά τη μη πληρωμή των υπερωριών και όχι το μισθό).

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

 Η κάλυψή των κενών «εκ των ενόντων» την οποία μεθοδεύει το Υπουργείο είναι εκτός των άλλων εγκληματική και επικίνδυνη. Οι «λύσεις» αυτές  κουκουλώνουν τα τεράστια προβλήματα των σχολείων, διευκολύνουν  το υπουργείο να μην πάρει άλλα μέτρα και να συνεχίζεται αυτή η κατάσταση ενώ νομιμοποιούν με τη συναίνεσή μας την διάλυση των κατοχυρωμένων ωραρίων μας  και την παραβίαση των μορφωτικών δικαιωμάτων των παιδιών μας.  Κανείς συνάδελφος, δ/ντης να μη διευκολύνει την ψεύτική εικόνα – πραγματικότητα που παρουσιάζει το υπουργείο που ανοίγει τα σχολεία χωρίς μέτρα και επιπλέον προσλήψεις!

Απαιτούμε:

Όχι στις 3μηνες συμβάσεις!! Προσλήψεις ΤΩΡΑ για την κάλυψη όλων των πραγματικών αναγκών σε όλα τα ΠΕ.

Μέχρι τότε καλούμε τη Διεύθυνση Π. Ε. Β΄Αθήνας  να επιληφθεί του θέματος δίνοντας λύσεις στο πρόβλημα της αναπλήρωσης των ασθενούντων εκπαιδευτικών με την εφαρμογή των διατάξεων του ν.1566/1985 περί αναμόρφωσης των ωρολογίων προγραμμάτων ώστε να αντιμετωπίζονται οι ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό.

Να μην προχωρήσει η Διεύθυνση Β΄Αθήνας σε αναστολή λειτουργίας εκπαιδευτικών δομών ειδικής αγωγής.

Καλούμε τώρα το ΔΣ της ΔΟΕ να ανταποκριθεί στο συνδικαλιστικό της ρόλο! Να πάρει αποφάσεις αγώνα, να καλύψει συνδικαλιστικά και νομικά όλες/όλους τους εκπαιδευτικούς να αρνηθούν τις κατάπτυστες και παράνομες οδηγίες. 

Ο Σύλλογός μας προχώρησε ήδη από τη Δευτέρα 10-1-22 σε συνέντευξη τύπου για την ανάδειξη της κατάστασης που υπάρχει  στα σχολεία μας  και για την πορεία υλοποίησης της απεργίας – αποχής καθώς την ίδια ώρα που οι ζωές μας βρίσκονται σε κίνδυνο το Υπουργείο  επιμένει στην αξιολόγηση

Έχουν προγραμματιστεί και υλοποιούμε διαδικτυακές ενημερώσεις με τους συναδέλφους   των σχολείων ανά περιοχή . Η επόμενη θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 17/01 στις 6: 30 μ.μ. 

Καλούμε τους συναδέλφους/ -ισσες  να συμμετέχουν στην απεργία- αποχή που έχει κηρυχθεί από τον Σύλλογο μας .

Ο Σύλλογος μας συμμετέχει και καλεί όλους τους συναδέλφους  καθώς και τις Ενώσεις και τυυς Συλλόγους γονέων των περιοχών ευθύνης του σε κινητοποίηση στη Διεύθυνση Π.Ε. Β΄ Αθήνας την Τετάρτη 19-1-2022 ώρα 1.30μ.μ. μαζί με τους όμορους συλλόγους  «Γ. Σεφέρης» και Αμαρουσίου και κηρύσσσει διευκολυντική στάση εργασίας από 1-3 ώρες ανάλογο με το ωράριο του κάθε συναδέλφου.

ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΑΛΩΣΙΜΕΣ/ΟΙ!

ΜΕΤΡΑ ΤΩΡΑ ΓΙΑ ΑΝΟΙΧΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ΣΧΟΛΕΙΑ

Η ανακοίνωση σε PDF