Γεωργόπουλος Σωτήρης: ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Π.Υ.Σ.Π.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ 13/06/2018.

Γεωργόπουλος-Σωτήρης-ΔΕΛΤΙΟ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ-ΠΥΣΠΕ-06-13-2018